Weet jij wat je wilt?

‘Wie voor een dubbeltje is geboren, wordt nooit een kwartje’. Deze uitdrukking veronderstelt dat bij je geboorte al in grote lijnen vaststaat, wie of wat jij bent en wat je gaat worden. Dat zou betekenen, dat er geen sprake is van zelfontplooiing op basis van vrije keuzes. Mijn mening is dat ieder mens wel degelijk een vrije keuze heeft, omdat bij je geboorte nog niet is bepaald wie jij bent en wat je kunt worden.

Vrije keuze
Je potentieel! Dat is er wel vanaf je geboorte. In hoeverre je dit potentieel tot ontwikkeling laat komen is volledig aan jou. Dit is een kwestie van keuzes maken, waarbij je vasthoudt aan je overtuigingen, paradigma’s, of je laat ze los. Want het bewandelen van nieuwe wegen leidt tot nieuwe ervaringen.

Van onbewust naar bewust
Tal van keuzes en het daaruit voortvloeiende gedrag worden gestuurd door overtuigingen uit ons onderbewustzijn. Dit onderbewustzijn wil ons overtuigen dat een dubbeltje nooit een kwartje zal worden. Om dit paradigma te doorbreken dien je sterk in je schoenen te staan. Pas wanneer je bewust kiest voor persoonlijke ontwikkeling leidt dit tot het maken van eigen keuzes. De stap van onbewust naar bewust begint met ‘ken jezelf’.

Zelfreflectie als motor van persoonlijke groei
Weet jij, wie je bent? …..
Weet jij, wie je wil zijn? …..
Weet jij, wat je wilt hebben? …..

De antwoorden op deze vragen bepalen hoe jij in het leven staat en vormen een indicatie voor wat je nastreeft in je leven en geven vorm aan je persoonlijke ontwikkeling via zingeving en bewustwording van je levensdoel.

In mijn boek geef ik, aan de hand van mijn eigen levenservaringen, antwoord op vragen over de diepere zin van ons bestaan. Ik nodig je graag uit om jouw levenservaringen met mij te delen.
Reageer, en ik zal respectvol omgaan met je verhaal.
E-mail: info@mankind-vision.com

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail to someone