Organisatie

Waarom mislukken 70% van alle verandertrajecten?
Daarvoor dienen we ons allereerst af te vragen hoe de ontwikkeling van organisaties werkt? Is dit het resultaat van managers gericht op strategie, doelstellingen, planning en controle? Of hebben andere dynamieken ook invloed? Is er naast de rationaliteit nog een ander aspect van invloed?

Boven en onderstroom
De ontwikkeling van organisaties verbovenstroom-onderstroomloopt via een boven- en een onderstroom. In de bovenstroom bevinden zich de instrumenten die de output trachten te voorspellen, de processen willen beheersen en de voortgang controleren. Dit is het speelveld van de ratio, de bedrijfskundigen. In de onderstroom spelen emoties, drijfveren en fantasieën de hoofdrol. De onderstroom is onbewust en irrationeel en niet te vangen in cijfers en letters. Dat maakt deze stroom onvoorspelbaar, onbeheersbaar en oncontroleerbaar.

Succesvolle veranderingen verlopen via de onderstroom, het krachtenveld van het onbewuste. Emoties, creativiteit, fantasie en verbeelding spelen hier samen. Dit is het speelveld van de veranderkundige die aansluit op de energie binnen de onderstroom; op basis van inleven, aanvoelen en luisteren.

Ik nodig u van harte uit hierover verder te praten.
Mail me voor het maken van een afspraak, info@mankind-vision.com

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail to someone