Disclaimer & Privacy

Deze Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.mankind-vision.com bezoekt.

BEHEER
De website www.mankind-vision.com staat onder beheer van Mankind mens & organisatie. De contactgegevens zijn te vinden op www.mankind-vision.com.

GEGEVENS VAN BEZOEKER
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.mankind-vision.com worden permanent bewaard.
www.mankind-vision.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.mankind-vision.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.mankind-vision.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

VRAGEN
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.mankind-vision.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

DISCLAIMER
www.mankind-vision.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.mankind-vision.com bezoekt.

GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT VERSTREKT WORDEN
www.mankind-vision.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een door u gestuurd bericht via www.mankind-vision.com
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.mankind-vision.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
Gegevens die door de klant aan www.mankind-vision.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

BEVEILIGING
De gegevens die de klant verstrekt worden niet opgeslagen.

AANPASSING VAN KLANTGEGEVENS
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.www.mankind-vision.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een doorwww.mankind-vision.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail to someone